Úřední deska

Od Do Název Odpovídá
6.8. 2018 6.10. 2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Václav Lundák
8.8. 2018 27.10. 2018 DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ORP PŘÍBRAM: Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Václav Lundák
6.9. 2018 31.12. 2018 Nový seznam nemovitých věcí u nichž je v katastru nedostatečně identifikovaný vlastník Václav Lundák
7.9. 2018 10.10. 2018 Dražební vyhláška Václav Lundák
18.9. 2018 6.10. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb Václav Lundák
Copyright © 2011 autor: Petr Lundák